I. TANIM

Vergi, devletin ilgili kamu kurumları aracılığıyla kamu hizmetlerine harcanmak üzere, yasalara göre doğrudan veya dolaylı olarak gerçek ve tüzel kişilerden zorunlu bir şekilde aldığı değer olarak ifade edilir.

Vergiler zorunlu toplanmakla beraber ilgili kanunlarında ödeme gücüne ve elde edilen kazanca göre farklı yükümlülüğe sahip olunan ve anayasal güvence altına alınan bir husustur.

II. VERGİ ÇEŞİTLERİ

Vergi çeşitleri mükelleflerden alınış şekline ikiye ayrılmaktadır: Dolaysız (doğrudan) vergiler ve Dolaylı Vergiler

II.1. Dolaysız Vergiler

Doğrudan vergi çağdaş devletlerin uyguladığı en önemli vergi türüdür. Gelişmiş ülkelerde dolaylı vergilere göre vergi gelirleri içinde daha yüksek paya sahiptirler.

Dolaysız vergiler kazanç ve servet unsurları üzerinden alınan vergilerdir. Bu vergi türünde ödenen vergilerin tüzel veya gerçek başka bir kişiye yansıtılma durumu bulunmamaktadır.

Doğrudan vergiler gerçek veya tüzel kişinin geliri, yasa ile belirlenen belli bir dönem içinde hesaplanarak dikkate alınır.

Türk Vergi Mevzuatındaki başlıca doğrudan vergiler;

 • Gelir Vergisi,
 • Kurumlar Vergisi,
 • Veraset ve İntikal Vergisi

Olarak sıralanabilir.

II.1.1. Dolaysız Vergilerde Vergi Oranı

Doğrudan vergi oranları ülkeler arasında farklılık arz etmekle beraber birbirine yakın nispetlerde belirlenmiştir.

Ülkemizde;

 • Kurumlar Vergisi oranı % 25,
 • Gelir Vergisi oranı % 15’ten başlamak üzere artan dilimli,
 • Veraset ve İntikal Vergisi % 1’den başlamak üzere artan oranlı

Olarak belirlenmiştir.

II.2. Dolaylı Vergiler

Servet veya kazanç üzerinden değil işlem, menkul veya gayrimenkul üzerinden alınan vergilerdir.

Türkiye’de uygulanan başlıca dolaylı vergiler;

 • KDV, ÖTV, Özel İletişim Vergisi: Mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerdir.
 • Şans Oyunları Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Harçlar ve Diğer Yerel Tüketim Vergileri
 • Gümrük Vergisi

Olarak sıralanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir