I. GİRİŞ

Rezerv para, genel itibariyle dünyadaki büyük ekonomilerin paralarından teşekkül etmektedir. Genel olarak yaygın olmaları diğer ekonomi para birimlerine kolay çevriliyor olması, rezerv paraların öne çıkan özellikleri olmakla birlikte bu paraların baskınlığını da öne çıkarmaktadır.

Rezerv para (reserve Money) niteliğine sahip ekonomilerin bu durumdan gerek banka ve Exchange işlemleri gerek ticari işlemlerde çok büyük kazanımlarının da gerçekleştiğini belirtmek gerekir.

II. REZERV PARA NEDİR?

Rezerv, kelime anlamı olarak saklama, biriktirme gibi anlamlara gelmektedir.

Rezerv para, ekonomik anlamda merkez bankalarının portföylerinde bulundurduğu altın ve döviz cinsindeki varlıklar olarak tanımlanır. Merkez Bankaları bu suretle beklenmedik durumlara ve risklere karşı ekonomilerini korumayı amaçlar.

II.1. Rezerv Para Birimleri Nelerdir?

Ulusal ve uluslararası piyasalarda kullanılan en önemli rezerv para birimi ABD dolarıdır. USD’nin bu zirveye ulaşmasındaki tamamlayıcı şartlar 2.Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods Anlaşması ile olgunlaştırılmış ve söz konusu anlaşma kapsamında oluşturulan Bretton Woods Sistemi ile bu rolü elde etmiştir.

ABD dolarından sonra ikinci sırada Euro para birimi yer almaktadır. İngiliz Sterlin’i, Japon Yeni, İsviçre Frangı da önemli rezerv paralar arasında bulunmaktadır.

II.2. Rezerv Paraların Dağılımı

İMF’nin 2020 yılı verilerine göre USD’nin dünya genelindeki rezerv payı yüzde 60,4 iken Euro’nun payı yüzde 20,5 Japon Yeni’nin payı yüzde 5,9 seviyelerindedir. Euro, 2000’li yılların başında dağılım oranı yaklaşık yüzde 5; 2011 yılında yüzde 26 seviyelerinde idi.

Ülkeler arasında en yüksek döviz rezervine sahip Merkez Bankası ise 3,4 trilyon dolar ile Çin ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada Japonya (1,4 milyar dolar) üçüncü sırada ise İsviçre (1 milyar dolar) bulunmaktadır.

III. REZERV PARANIN FONKSİYONLARI

Günümüzde Merkez Bankaları;

  • Para politikalarına güveni artırmak,
  • Kur istikrarını sağlamak,
  • Döviz cinsindeki borç ödemelerini yapabilmek
  • Dış ticaret işlemlerini sağlamak ve kolaylamak,
  • Küresel ekonomide var olmak ve etkinlik sağlamak
  • Ekonomideki şokları hafifletmek veya önlemek

gibi amaçlarla rezerv para bulundurmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir