Şirketinizin En Değerli Varlığı Nedir?

0

I. GİRİŞ

Günümüz ekonomi dünyasında birçok şey ve birçok öncelik değişmektedir. Bu bağlamda işletmelerin veya şirketlerin en kıymetli değeri nedir sorusu yöneltildiğinde farklı cevaplar olacağı rahatlıkla öngörülebilir: Müşteri, sistem, şirket verileri, mal alımı ve satımı, batık vermemek ve benzeri muhtelif yanıtlar olacaktır.

Covid-19 pandeminin yaşandığı şu süreçte dünya ekonomisi ve ülke ekonomileri sıkıntılar yaşamaktadır. Dünyada emtia fiyat artışlarının yanı sıra son 3 aylık dönemde döviz kurunum yükselmesiyle Türkiye ekonomisi de olumsuz etkilenmiştir.

II. DOĞRU STRATEJİ İLE YÜRÜMEK

Sıkıntılı ve zorlu dönemler ancak doğru stratejilerle atlatılabilmekte ve bu tür dönemlerden çok daha güçlü çıkılabilmektedir.

Böyle süreçlerde hem kamu hem özel sektörün doğru yatırım skalalarını yakalaması geleceği belirlemek ve inşa etmek adına özel bir statü kazandırmaktadır.

Ekonominin iki önemli aktörlerinden biri olan özel sektörün ana yapı taşı şirketlerdir.

Aslında 2011 yılıyla başlayan süreci pandemi, daha da hızlandırmıştır. Yeni pazarlama teknikleri, dijitalleşme, bireysel veya kişisel üretim, ayağa teslim vb bu sürecin neticeleri olmuştur.

Öngörüm, yıkıcı yeni teknolojilerin gerçekleşeceği ve dönüştüreceği “bir gelecek” ve “imalat modeli” gelmektedir.

Bu sebeple Ar-Ge harcamalarını yapmamak, işletme yeteneğini yeterince geliştirmemek ve teknolojik yatırımlarda bulunmamak; gelecekte ülke ekonomilerinde ve şirketlerin hayatında yıkımlara sebep olacaktır.

Özel sektör varlıkları olan şirketlerin başarılı çalışmalar ve planlamalar ile “değişim, hız ve uygulama” merkezli odağında hareket edecek olan geleceğin ekonomisine hazırlanması gerekmektedir.

III. GÜÇLÜ ŞİRKETLER

Şirketler bu zorlu süreci seyrederek geçirirse gelecekteki varlıkları zayıflayacak veya belki de hiç olmayacaktır.

Zor süreçler ve değişimlerin aslında çok önemli birer fırsat olduğunu en iyi yatırımcılar ve girişimciler bilir. Doğru planlama, stratejik ve sektörel yatırım, Ar-Ge ve teknolojik dönüşümle şirketler geleceğin inşasında yerlerini alabilirler.

Bu sebeple; özellikle “Pandemi Süreci” bağlamında “şirketlerin en değerli varlığı” olarak gördüğüm “orta ve uzun vadeli yatırım ve skalalarını yakalamak ve uygulamaya geçirmek” gerekmektedir.

Pandemi sonrasında şirketlerin “yetenek kapasitesini” artırmak ve gelecekte ulusal ve uluslararası ekonomide önemli bir aktör olabilmek kanaatimce buna bağlı…

Orta ve uzun vadeli program ve uygulamalar ile yaşanmakta olan değişime odaklanmak ve iyi hazırlanmak; hazırlıkları “sonuç odaklı” iyi uygulamak gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir