Mahkeme Kararıyla Kesinleşen Tazminat Ve Ücretlerde Gelir Vergisi

0

I. GİRİŞ

Çalışma hayatında işçi-işveren arasında ihtilaflı durumlar söz konusu olabilmektedir.

Bu durumlarda gerek arabulucu gerekse mahkeme kararıyla kesinleşen tazminat ve ücret ödemelerinin Gelir Vergisine tabi tutulmasına ilişkin esaslar bu yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

II. MEVZUAT

Gelir Vergisi Kanununun 61.maddesine göre; ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Aynı Kanunun 25.maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine göre; “1475 ve 854 sayılı Kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarlarının (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)” gelir vergisinden müstesnadır.

Aynı Kanunun 94.maddesinde tevkifat kapsamına giren ödemeler bentler halinde sayılarak (1) numaralı bendinde hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104.maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

III. UYGULAMA ESASLARI

Buna göre;

Arabulucu veya mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinden;

  1. 1475 sayılı Kanuna göre yapılan kıdem tazminatı ödemeleri gelir vergisinden istisnadır ve bu ödemeler için stopaj gelir vergisi hesaplanmaz.
  2. Gelir Vergisi Kanununun 61.maddesi gereğince ücret olarak kabul edilen ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemelerinin gelir vergisi kesintisine tabi tutulması gerekir.

IV. BEYAN DÖNEMİ

Arabulucu veya mahkeme kararına istinaden kesinleşen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil tutarlarının

  1. Nakden veya
  2. Hesaben ödemenin yapıldığı

dönemin ücreti olarak değerlendirilmesi ve bu döneme ait muhtasar beyannamede ilgili vergi dairesine beyan edilmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir