Kurumlar Vergisi İhracatçı ve Üreticiler İçin Düşürüldü

0

7351 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranı belli mükellefler için daha düşük uygulanmasına hükmedilmiştir.

İşte detaylar:

KAPSAM

Yapılan düzenleme çerçevesinde;

1) İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır.

2) Kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır.

Bu indirimin uygulanabilmesi için mükellefin;

a) Sanayi sicil belgesini haiz olması ve

b) Fiilen üretim faaliyetinde bulunması

şart koşulmuştur.

MÜKELLEFİN HEM İHRACATÇI HEM ÜRETİCİ OLMASI DURUMUNDA İNDİRİM

Mükellefin hem ihracatçı hem üretici olması halinde; kazancın ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık indirim uygulanmayacaktır.

VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULANMASINDA USUL

Yukarıda açıklanan indirimli oranlar, KV Kanunun 32.maddesi kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Düzenleme, 22.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

HANGİ KAZANÇLAR İÇİN UYGULANACAK

Uygulama 22.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmekle beraber;

a) 01.2022tarihinden itibaren,

b) Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren

elde edilen kazançlara uygulanması öngörülmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir