Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

0

Bu vergi, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Vasiyet, miras yahut miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarruflarla edinilen kazanımlar üzerinden alınan vergi, veraset vergisi; bağış veya diğer karşılıksız intikal yahut kazandırmalar neticesinde edinilen kıymetle üzerinden alınan vergi ise intikal vergisi denir.

Bu iki vergi, beraber “veraset ve intikal vergisi” olarak ifade edilir.

Esas itibariyle söz konusu Kanunun 1.maddesiyle kavranmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye’de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir