Adi Ortaklık Nedir?

Türk Ticaret Kanununda adi ortaklık şirket olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple tüzel kişiliği olmayan bir teşekküldür. Yasal altyapısına ilişkin hükmüler Borçlar Kanunun 620 ila 645 inci maddelerinde düzenlenen adi ortaklık, belli bir amaç için kurulur ve amacın gerçekleşmesi ile sona erer. Bu bağlamda ortaklık belli bir iş için kurulmuşsa o iş bitmesi veya tarafların (ortakların) iradesiyle sona erer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir