Bağımsız Denetimin Önemi ve Fonksiyonları

0

I.TANIM

İşletmelerin çoğunlukla da şirketlerin dönemsel/yıllık finansal/mali tablolarının denetimini önemseyen bir kontrol müessesesidir.

Buna göre bağımsız denetim, işletmelerin dönemsel/yıllık tablolarının;

a) TFRS, BOBİ FRS ve BDS’ler ile belirlenen kriterler ile esaslara uygunluğunun ve doğruluğunun

b) Öngörülen tüm bağımsız denetim tekniklerinin kullanılarak defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenerek

değerlendirilmesini ve raporlanmasını ifade eder.

Bağımsız denetim yapılırken ilgili otorite tarafından ilan edilmiş denetim standartları kapsamında makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun denetim kanıtlarının çalışılması ve elde edilmesi gerekir.

Bağımsız denetim neticesinde; belirlenen ve ilan edilen standartlara göre işletmenin finansal tablolarının ve faaliyeti ile ilgili belgelerinin tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun olup olmadığı hakkında bağımsız denetçi görüş bildirir. Denetçinin bildirdiği görüş, işletme hakkında her yönüyle önemli sonuçlar doğuran bir işlemdir.

II.KISACA BAĞIMSIZ DENETİMİN İLKELERİ
II.1.Makul Güvence

Makul Güvence doğurduğu sonuçlarla bağımsız denetimin hem sebebini hem neticesini kapsayan bir özellik arz eder.

Finansal tabloların önemli yanlışlık içermeyecek şekilde standartlara uygun olarak tasarlanması ve yürütülmesi gerekir. Bunun da gereği olarak işletmeye ait dönemsel finansal tabloların gerek niteliksel gerek niceliksel olarak önemli bir yanlışlık içermediği hususunda uygun, yeterli bağımsız denetim kanıtının toplanması ve sunulması gerekir.

II.2.Mesleki Şüphecilik

Bağımsız denetçinin kanıtların ve belgelerin gerçekliğini ile geçerliliğini incelerken sorgulayıcı, şüpheci bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Bu bakışla yönetimin açıklamalarını karşılaması; bilgi ve belgelerin gerçek durum ve tablolarla çelişki içinde olup olmadığını sorgular ve denetler.

III.BAĞIMSIZ DENETİMİN YARARLARI

Bağımsız denetimin faydalarından önemlilerini şu şekilde sıralama mümkündür:

a) Yönetime akan bilginin doğruluğunu test eder ve sağlar.

a) Denetlenen işletme ile kamuya ve diğer üçüncü kişilere faydalıdır.

a) İletme yönetimi ile çalışanlarının hile ve/veya yolsuzluk yapmasını engeller.

a) Dönemsel finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı raporlar ve ilgili kesimlere sunar.

a) İşletmenin daha düşük maliyetle dış finansman bulmasına yardımcı olur ve sağlar.

a) Şirket paydaşlarının doğru bilgiye ulaşımını temin eder.

IV.BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ NEDİR

Günümüz Türkiye uygulamasında her ne kadar zorunluluk olarak görülmekte ise de aslında önemli bir denetim şeklidir.

Bağımsız denetim, aksine şeffaflık, anlaşılırlık, açıklık, süreklilik için önemli bir bilgi topluluğu ve raporlama usulüdür.

Bu yönleriyle bağımsız denetim;

a) Şirketin kendisi,

b) Şirket ortakları,

c) Şirket hissedarları,

d) Kredi kuruluşları,

e) Satıcılar ile alıcılar,

f) Yatırımcılar

bakımından güvenilir ve doğru bilgi elde etme aracıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir