EYT (Erken Yaşa Takılanlar) ile ilgili yasal çalışmalarda sona doğru yaklaşırken düzenlemeden yararlanmak isteyip prim ve tarih şartları tutmayanlar da bulunuyor.

Primleri artırmanın en kolay yolu borçlanma. Üstelik borçlanma olanakları sadece doğum ve askerlik ile de sınırlı değil.

Bu durumda bulunanlar için EkoVergi olarak EYT’den yararlanma yöntemlerini araştırdık:

1) Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler için borçlanmak mümkün. Ancak borçlanma en çok 3 çocuk için, her çocuk için de 2 yıl yapılabilir.

2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler için borçlanma imkânı bulunuyor.

3) 4/c statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamını borçlanmak mümkün.

4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanabilirsiniz.

5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların 1 yıla kadar olan normal staj süreleri için de borçlanma olanağı bulunmaktadır.

6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen sürelerini borçlanarak primlerinize kazandırabiliyorsunuz.

7) Sendikalı işçilerin grev ve lokavtta geçen sürelerini borçlandırma olanağı var.

8) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri de borçlandırmak kapsamında bulunuyor.

9) Seçimlerde aday olmak için görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler için borçlandırma yapılabilmektedir.

10) 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki dönemde kısmi süreli çalıştıkları aylara ait 30 günden eksik süreler için borçlandırabilirsiniz.

11) 1416 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri de borçlandırılabilir.

12) Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri için de borçlandırma yapmak mümkün.

13) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri borçlandırılabilecek süreler kapsamında.

14) Uzman ve usta öğreticilikte geçen sürelerinizi de borçlandırabilirsiniz.

15) Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler veya sigortalı çalışarak geçirilen süreler için de borçlandırma olanağı bulunuyor.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir