DASK Sigortası Kapsamında Depremzedelere Ödenecek Avans Ödemeleri

0

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDA DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN YAPILACAK AVANS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2023/10)

Madde 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının Tazminatın Ödenmesi başlıklı B.4 maddesinin 4.2 fıkrası hükmü kapsamında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından hak sahiplerine yapılacak avans ödemesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Genelge, 6/2/2023 tarihinde ve sonrasında meydana gelen depremler sebebiyle hasar meydana gelen illeri kapsar.

(3) Bu Genelge kapsamında DASK’a başvuru yapılabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ilgili binaya ilişkin yapılan yıkık, acil yıkılacak, ağır hasar veya orta hasar tespitlerinin yasal itiraz sürelerini tamamlamış kesin hasar tespit raporuna dönüşmüş olması gerekmektedir. Bakanlık tarafından az hasar tespiti yapılmış binalar için bu Genelge kapsamında DASK’a başvuru yapılamaz.

Madde 2 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası poliçeleri kapsamında, hak sahibinin başvurusu üzerine, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı şeklindeki Bakanlık tespiti kesinleşmiş binalar için poliçede yazan sigorta bedelinin %20’si, orta hasarlı şeklindeki Bakanlık tespiti kesinleşmiş binalar için poliçede yazan sigorta bedelinin %10’u en geç başvuru tarihini müteakip 8 gün içinde, DASK tarafından hak sahibine avans olarak ödenir.

(2) Tazminat miktarının DASK tarafından görevlendirilen eksperlerce tespit edilmesinden sonra, DASK, kesinleşmiş olan tazminat miktarından birinci fıkraya göre yapılan ödemeyi indirmek suretiyle bulunan tutarı en geç bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Madde 3 – (1) 2 nci madde kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

Örnek 1– Bakanlık tarafından yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasar tespiti kesinleşmiş konut kapsamındaki bir başvuru:

100 metrekare betonarme bir konutun teminat altına alındığı, 5/3/2022 yürürlük tarihli bir poliçenin sigorta bedeli 150.800 TL’dir. Bu kapsamda, başvuru halinde DASK tarafından hak sahibine 30.160 TL avans ödemesi yapılır.

Bu konuta ilişkin DASK tarafından tam hasar tespiti yapılmış olması halinde, 150.800 TL’den 30.160 TL’lik avans ödemesinin ve 3.016 TL’lik muafiyetin indirilmesi suretiyle, hak sahibine 117.624 TL ödeme yapılır.

Örnek 2– Bakanlık tarafından orta hasar tespiti kesinleşmiş konut kapsamındaki bir başvuru:

100 metrekare betonarme bir konutun teminat altına alındığı, 5/3/2022 yürürlük tarihli bir poliçenin sigorta bedeli 150.800 TL’dir. Bu kapsamda, başvuru halinde DASK tarafından hak sahibine 15.080 TL avans ödemesi yapılır.

Bu konuta ilişkin DASK tarafından orta hasar tespiti yapılmış olması halinde, tespit edilen tutardan 15.080 TL’lik avans ödemesinin ve 3.016 TL’lik muafiyetin indirilmesi suretiyle, hak sahibine kalan bakiye ödenir.

Örnek 3– Bakanlık tarafindan yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasar tespiti kesinleşmiş konut kapsamındaki bir başvuru:

100 metrekare betonarme bir konutun teminat altına alındığı, 5/1/2023 yürürlük tarihli bir poliçenin sigorta bedeli 301.600 TL’dir. Bu kapsamda, başvuru halinde DASK tarafindan hak sahibine 60.320 TL avans ödemesi yapılır.

Bu konuta ilişkin DASK tarafindan tam hasar tespiti yapılmış olması halinde, 301.600 TL’den 60.320 TL’lik avans ödemesinin ve 6.032 TL’lik muafiyetin indirilmesi suretiyle, hak sahibine 235.248 TL ödeme yapılır.

Örnek 4– Bakanlık tarafından orta hasar tespiti kesinleşmiş konut kapsamındaki bir başvuru:

100 metrekare betonarme bir konutun teminat altına alındığı, 5/1/2023 yürürlük tarihli bir poliçenin sigorta bedeli 301.600 TL’dir. Bu kapsamda, başvuru halinde DASK tarafından hak sahibine 30.160 TL avans ödemesi yapılır.

Bu konuta ilişkin DASK tarafından orta hasar tespiti yapılmış olması halinde, tespit edilen tutardan 30.160 TL’lik avans ödemesinin ve 6.032 TL’lik muafiyetin indirilmesi suretiyle, hak sahibine kalan bakiye ödenir.

Örnek 5– Bakanlık tarafından yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasar tespiti kesinleşmiş konut kapsamındaki bir başvuru:

100 metrekare betonarme bir konutun teminat altına alındığı, 5/3/2022 yürürlük tarihli bir poliçenin sigorta bedeli 150.800 TL’dir. 27/11/2022 tarihinde bu poliçeye prim farkı ödenmek suretiyle teminat artış zeyili yapılmış ve teminat 301.600 TL’ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda, başvuru halinde DASK tarafından hak sahibine 60.320 TL avans ödemesi yapılır.

Bu konuta ilişkin DASK tarafından tam hasar tespiti yapılmış olması halinde, 301.600 TL’den 60.320 TL’lik avans ödemesinin ve 6.032 TL’lik muafiyetin indirilmesi suretiyle, hak sahibine 235.248 TL ödeme yapılır.

Örnek 6– Bakanlık tarafından orta hasar tespiti kesinleşmiş konut kapsamındaki bir başvuru:

100 metrekare betonarme bir konutun teminat altına alındığı, 5/3/2022 yürürlük tarihli bir poliçenin sigorta bedeli 150.800 TL’dir. 27/11/2022 tarihinde bu poliçeye prim farkı ödenmek suretiyle teminat artış zeyili yapılmış ve teminat 301.600 TL’ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda, başvuru halinde DASK tarafından hak sahibine 30.160 TL avans ödemesi yapılır.

Bu konuta ilişkin DASK tarafından orta hasar tespiti yapılmış olması halinde, tespit edilen tutardan 30.160 TLTik avans ödemesinin ve 6.032 TL’lik muafiyetin indirilmesi suretiyle, hak sahibine kalan bakiye ödenir.

Madde 4 – (1) Bu Genelge kapsamında hak sahiplerince DASK’a yapılacak avans başvuruları www.dask.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Bu Genelge kapsamında hak sahiplerince DASK’a yapılacak avans başvuruları 1/3/2023-8/5/2023 tarihleri arasında yapılır.

Madde 5 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – (1) Bu Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak: www.seddk.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir