YTAK Nedir? YTAK Şartları Nelerdir?

0

YTAK Nedir? YTAK Şartları Nelerdir?

Yatırım Taahhütlü Avans Kredi uygulaması, esas olarak Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli ekonomik program kapsamında çeşitli sektörlerin gelişimini desteklerle hızlandırmayı amaçlamaktadır.

YTAK programıyla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor.

YTAK Programı, 20 Aralık’tan itibaren çeşitli alanlarda iş yapan kişi ve kuruluşların projelerini uygulamalarına imkân sağlayacağı gibi ekonomiye döviz girişini de artırmayı planlıyor.

YTAK’a ilişkin merak edilen uygulama esaslarını soru cevaplarla yorum haberimizin devamında bulabilirsiniz:

Soru 1: YTAK nedir?

Cevap: YTAK, nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir programdır.

Soru 2: YTAK kapsamında hangi projeler desteklenecek?

Cevap: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) programı yeniden yapılandırmasına göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları “teknoloji ve strateji puanı (TSP)”göz önüne alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilecek.

Soru 3: YTAK faiz oranı yüzde kaç olacak?

Cevap: Azami 10 yıl vadeli kullandırılacak kredilerin faiz oranı, TSP, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek.

Soru 4: YTAK Programında limit ne kadar?

Cevap: Yeni YTAK Programı’na yıllık 100 milyar lira limit ayrıldı. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanıyor.

Soru 5: YTAK Programına kimler başvurabilir?

Cevap: Sadece Türkiye’de yerleşik şirketler YTAK’a başvurabilir.

Soru 6: Hangi Yatırımlar Desteklenecek? Yatırım tutarı minimum ne kadar olmalı?

Cevap: Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek.

Başvuru yapacaklarda, belirlenen stratejik öncelikli ürün ve teknoloji alanı listesinde yer alan bir teknoloji alanında geliştirme faaliyetinde bulunma ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projesi olma gibi şartlar aranıyor. Yatırım projelerinin büyüklüğü “1 milyar” lira olan yatırımlar yararlanabilecektir.

Soru 7: Başvurular nasıl yapılacak?

Cevap: YTAK için başvurular 20 Aralık’tan itibaren Bakanlıkça uygulamaya konulacak elektronik portal (https://yatirimkredisi.sanayi.gov.tr) üzerinden çevrim içi alınacak.

Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından gerçekleştirilebilecek başvurular, portal üzerinden firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek.

Soru 8: Başvurularda kısıtlama var mıdır?

Cevap: YTAK’a bir yatırımcı en fazla 3 farklı başvuru yapabilecek. Aynı içerikle başka bir başvuru yapılması durumunda mükerrer olarak değerlendirilecek ve reddedilecektir.

Finansman programının sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş limitlerinin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilecek.

Soru 9: Ön başvuru ve değerlendirme aşaması nasıl yapılacaktır?

Cevap: Ön başvuru süreci içinde sunulan bilgiler, “Firmanın projeyi başarıyla hayata geçirmek ve hedeflenen nitelikte üretim yapabilmek için gerekli teknik yeterlilik ve kapasiteye sahip olması” ön koşulu açısından değerlendirilecek.

Ön koşulu sağladığına karar verilen başvuru sahipleri, kesin başvuru yapmaya hak kazanacak. Ön başvuru süreci içinde sunulan bilgilerin incelenmesi neticesinde, başvuruda düzeltilmesi gerekli (maddi hata, uyumsuz beyan gibi) hususlar bulunduğunun anlaşılması halinde, başvuru sahibi düzeltme yapılması için bilgilendirilecek.

Değerlendirme süreci, gerekli düzeltmelerin başvuru sahibince tamamlanmasının ardından devam ettirilecek. Bakanlık değerlendirme aşamasında gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilecek ve diğer kamu kurumları nezdinde yatırımcıya dair ya da yatırımla ilişkili tüm verilere ulaşabilecek.

Teknik Komite tarafından uygun görülmeyen, yatırım teşvik belgesi bulunmayan, ön koşulu karşılamadığına karar verilen ve düzeltmenin talep edildiği şekilde yapılmadığının anlaşıldığı başvuruların değerlendirme süreci sonlandırılacak.

Soru 10: Kesin başvuru süreci nasıl işleyecek?

Cevap: Kesin başvuru aşamasında yatırımcının, “Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formu”nda yer alan kriterlerin değerlendirilebilmesi için zorunlu tüm bilgi ve belgeleri elektronik portal üzerinden sunarak başvurusunu tamamlaması gerekir.

Ön başvurunun onaylanmasını müteakip 3 ay içinde kesin başvurunun tamamlanması gerekir. Aksi takdirde değerlendirme süreci sonlandırılacaktır.

Kesin başvuru sürecinde sunulan bilgilerin incelenmesi neticesinde, başvuruda düzeltilmesi gerekli hususlar bulunduğunun anlaşılması halinde, başvuru sahibine gerekli düzeltmelerin yapılması için 1 ay süre tanınacaktır.

Düzeltmenin belirtilen sürede talep edildiği şekilde yapılmadığının anlaşılması durumunda değerlendirme süreci yine sonlandırılacakyır.

Soru 11: Puanlama sistemi nasıl yapılacak?

Cevap: Kesin başvurunun tamamlanmasının ardından Teknik Komitedeki başkan ve üyelerin her biri tarafından ön koşul haricindeki kriterlere göre puanlama yapılarak “Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formu” doldurulacaktır.

Verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan form, elektronik portal üzerinden firmaya bildirilecektir.

Teknik Komite tarafından yatırım teşvik belgesi bulunmadan finansman programına başvurması uygun görülen projeler için yatırımcıya ayrıca resmi yazıyla bildirim yapılacaktır.

Soru 12: Talep edilen belgelere nereden ulaşılacak?

Cevap: Başvuru sürecinde yapılacak değerlendirmeye esas alt kriterler ve başvuru sahibinden talep edilecek bilgi ve belgeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayına açılacak elektronik portalda ilan edilecek olup buradan ulaşılabilir.

Soru 13: YTAK kapsamında kaç ürün desteklenecek?

Cevap: YTAK çerçevesinde 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için SARS ve koronavirüs aşıları, insülin içeren ilaçlar, hava filtreleyen ve arıtabilen makine ve cihazların da yer aldığı toplamda 284 stratejik öncelikli ürün belirlenmiştir.

Soru 14: Finansman projesiyle hangi teknoloji alanları desteklenecek?

Cevap: Program kapsamında akıllı şebeke ve lazer teknolojilerinden dijital ikizlere, dikey tarım uygulamalarından yeni nesil araçlara, sanal gerçeklik sistemlerinden akıllı ve beyin implantlarına, yapay zeka temelli otonom sürüş teknolojilerinden blok zincirlere, giyilebilen teknolojilerden enerji hasadı ve depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlara, gıda hijyeni sağlamaya yönelik başta et ürünleri olmak üzere robotik kesim teknolojilerinden nadir hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlara, sağlık sektörüne yönelik 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinden toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemlerine kadar 261 teknoloji alanındaki projeler desteklenecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir