Bankalarda Kurumlar Vergisi Oranı Arttı! Güncel Kurumlar Vergisi Oranları

0

I.GİRİŞ

Kurumlar vergisi oranı geçmişte fon payı da dikkate alınırsa toplamda % 33 oranında uygulanmış; önce fon payının kaldırılması akabinde oranın düşürülmesiyle % 18’e kadar düşürülmüştü.

Ancak son yıllarda tekrar % 20’nin üzerinde uygulanmaya başlamakla beraber kurumlar temelinde kurumlar vergisi oranının uygulanmasında çeşitliliğe gidilmiştir.

Bu yazımızda güncel KV oranlarının yanısıra finans kurumlar için yükseltilen KV oranındaki yanlışlık da irdelenmiştir.

II.BANKALARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANI

7394 sayılı Kanunla[1] finansal kurumların kurumlar vergisi oranı yüzde 25’e yükseltilmiştir. Yapılan düzenleme kapsamında kurumlar vergisi oranı yükseltilen kurumlar kanundaki sırayla şu şekilde belirlenmiştir:

  • Bankalar
  • 6361 sayılı Kanun (Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu) kapsamındaki şirketler
  • Elektronik ödeme ve para kuruluşları
  • Yetkili döviz müesseseleri
  • Varlık yönetim şirketleri
  • Sermaye piyasası kurumları
  • Sigorta ve reasürans şirketleri
  • Emeklilik şirketleri

II.1.KV Oranının Uygulanma Olanağı

Söz konusu değişiklik 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 2021 yılı kazançlarına uygulanması mümkün olmamıştır.

Diğer taraftan Kanunun 25.maddesinde yapılan düzenleme hükümleri 39.maddesinde hükme bağlanan düzenleme şekli nedeniyle;

1) 2024 ve sonraki dönem kazançlarına yükseltilmiş kurumlar vergisi oranı ile

2) Genel kurumlar vergisi oranının 2024’ten itibaren

ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olmuştu.

II.2.KV Oranının Uygulanması Olanağı Sağlandı

Önceki bölümde açıklanan KV oranının “uygulanamazlığı” 7417 sayılı Kanun[2] ile giderilmiştir.

Buna göre;

7417 sayılı Kanunun 57.maddesi ile 7394 sayılı Kanunun 39.maddesindeki düzenleme

2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,”

şeklinde değiştirilerek Hazinenin Kurumlar Vergisi gelirinden yoksun bırakılmasına yol açacak hata giderilmiştir.

III.GÜNCEL KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

7417 sayılı Kanunla yapılan yasal düzenleme neticesinde 2022 ve takip eden yıllarda Kurumlar Vergisi Oranı şu nispetlerde uygulanacaktır.

1) Herhangi bir yasal değişiklik yapılmaması halinde 2024 ve izleyen yıllar için genel KV oranının (% 20) geçerli olacaktır.

2) 2022 yılı için genel Kurumlar Vergisi oranı % 23 olarak uygulanacaktır.

3) 2023 ve takip eden yıllarda genel Kurumlar Vergisi Oranı için % 20 geçerli olacaktır.

4) 2023, 2024 ve izleyen yıllarda finansal kurumlara yükseltilmiş vergi oranı (% 25) uygulanması söz konusu olacaktır.

IV.SONUÇ

Önceki bölümlerde açıklanan Kurumlar Vergisi Oranları ile ayrıca spesifik düzenlemelerle belirlenen diğer Kurumlar Vergisi nispetleri şu şekilde toparlanabilir.

 

2022 (%)

2023 ve Sonraki Dönemler (%)

Genel Kurumlar Vergisi Oranı

23

20

Bankalar, 6361 sayılı Kanun (Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu) kapsamındaki şirketler, Elektronik ödeme ve para kuruluşları, Yetkili döviz müesseseleri, Varlık yönetim şirketleri, Sermaye piyasası kurumları, Sigorta ve reasürans şirketleri, Emeklilik şirketleri  

25

25

İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançları için geçerli KV Oranı[3]

22

19

Sanayi Sicil belgesine sahip ve filen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların sadece üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için geçerli KV Oranı[4]

22

19

Payları BİST’te ilk defa işlem görmek üzere en az % 20 nispetinde halka arz edilen Kurumarın paylarının halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına ait KV oranı (6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, Elektronik ödeme ve para kuruluşları, Yetkili döviz müesseseleri, Varlık yönetim şirketleri, Sermaye piyasası kurumları, Sigorta ve reasürans şirketleri, Emeklilik şirketleri HARİÇ)  

21

18

 

Kaynakça:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Ahmet GÜZEL, WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi, Üreticilerde Ve İhracatçılarda Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanması, www.ekovergi.com, 19.05.2022 (https://yeni2.wrsimperium.com/ureticilerde-ve-ihracatcilarda-kurumlar-vergisinin-1-puan-indirimli-uygulanmasi/ )

 

[1] 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı RG’de yayımlanmıştır.

[2] 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı RG’de yayımlanmıştır.

[3] Detaylı bilgi için bakınız: https://yeni2.wrsimperium.com/ureticilerde-ve-ihracatcilarda-kurumlar-vergisinin-1-puan-indirimli-uygulanmasi/

[4] Detaylı bilgi için bakınız: https://yeni2.wrsimperium.com/ureticilerde-ve-ihracatcilarda-kurumlar-vergisinin-1-puan-indirimli-uygulanmasi/

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir