Gelire Endeksli Senet İhracında Şartlar Belli Oldu

0

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, GES ihraç edileceği açıklanmıştı. Bakanlıkça yapılan basın duyurunda senetlerin şartları detaylandırılarak duyuruldu.

Talep Toplama Tarihi ve İhraç Şekli

Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

1) T.C. Ziraat Bankası AŞ

2) T. Halk Bankası AŞ

3) T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Senet Tutarları

Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecektir.

Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.

Endekslenecek Gelirler ve Kurumlar

GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır.

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır.

Getiri Oranı, Getiri Tutarı ve İtfa Tarihi

Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır. Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

Talep Toplama Dönemi

15.06.2022-22.06.2022

Valör

24.06.2022

Vade (Gün)

182

İtfa Tarihi

23.12.2022

Hazinece Belirlenen Dönemsel Getiri Oranı

% 5,32

Hazinece Belirlenen Yıllık Bileşik Getiri Oranı

% 23,04

Kupon Ödemesi

23.09.2022

Kupon ve Anapara Ödemesi

23.12.2022

GES’lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ’den sağlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGM’den sağlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarı baz alınacaktır.

Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınmaktadır.

GES’lerin Vergilendirilmesi

Senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67.maddesi uyarınca vergilendirilecektir.

Bununla beraber 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS’lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır.

Bu nedenle 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı % 0 olacak ve stopaj gelir vergisi hesaplanmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir