I. GİRİŞ

Ramazan ayında tercih edilen bir sosyal davranış olan erzak paketleri iş insanları tarafından dağıtılabilmektedir.

Bedelsiz olarak verilen bu tür yardımlar vergi uygulamasında ayni yardım olarak adlandırılır.

Konunun birkaç boyutu bulunmaktadır.

II. PERSONELE VERİLEN RAMAZAN PAKETLERİ

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesine göre personele mal veya emtia olarak bağışlanan bu tür yardımlar ücret mahiyetindedir ve vergilendirilmesi gerekir.

Buna göre;

1) İşçiye ayın (mal) olarak verilen ekonomik değerler, ücret sayılır. Verilen Ramazan Paketinin değeri ise; bulunulan yerdekiortalama perakende fiyatlar dikkate alınarak hesaplanır.

Buna göre yapılan yardımlar “stopaj Gelir Vergisine” tabi tutularak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekir.

2) Hesaplanacak Ramazan Paketi değeri dolayısıyla Damga Vergisi de hesaplanacaktır.

3) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesiKDV’ye tabi” olduğundan ayrıca KDV de hesaplanarak beyan edilmesi gerekir.

III. SGK BOYUTU

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İşsizlik Sigortası Kanununa Göre “Ayni Yardımlar” hem sigorta primlerinin hem de işsizlik sigortası primlerinin hesaplanmasında brüt ücrete dahil edilmez.

Ancak; ayni yardım niteliğindeki Ramazan Paketi amacıyla bile olsa yapılacak nakdi ödemeler, prime esas kazanca tabi tutulacak ve nakdi ödeme üzerinden prim hesaplanması ve ödenmesi gerekir.

IV. RAMAZAN PAKETLERİNİN VAKIF ve DERNEKLERE BAĞIŞLANMASI

Vergi mevzuatımız; Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya yararlı derneklere makbuz karşılığında yapılan ayni yardımlar belli ölçüler çerçevesinde vergi matrahından düşülmesine imkân tanımaktadır.

Bakanlar Kurulunca açıklanan statü tanınmayan dernek veya vakıflara yapılan yardımların vergi matrahından düşülmesi olanağı bulunmmamaktadır.

V. GIDA BANKACILIĞINA YAPILAN YARDIMLAR

Konu hakkındaki en büyük avantaj gıda bankacılığı yapan kuruluşlara yapılan bağışlarda bulunmaktadır:

Buna göre; gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan vakıf ve derneklere yapılan ayni yardımların tamamı vergi matrahının hesaplanmasında indirim olarak dikkate alınabilmektedir.

Gerek dernek ve vakıflara gerekse gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan kurumlara yapılan ayni bağışlar için mükellefler tarafından fatura düzenlenmesi ve açıklama kısmına bunun bağış ve yardım karşılığı bir teslim olduğu yazılması gerekir.

KAYNAK:

  • 193 Sayılı GVK
  • 3065 Sayılı KDV Kanunu
  • İlgili Gelir İdaresi Düzenlemeleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir