Türk Ticaret Kanununda adi ortaklık şirket olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple tüzel kişiliği olmayan bir teşekküldür. Bu sebeple vergi hukukunda adi şirket veya adi ortaklık kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmemektedir.

Ancak ortaklık sahipleri gelir vergisi mükellefi olarak kabul edilir ve ortaklıktan elde ettikleri kar paylarını Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorundadırlar. Ortaklardan birinin kurumlar vergisi olması halinde ortaklık; adi ortaklık değil iş ortaklığı olarak nitelendirilir. Bu durumda iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekir.

Adi ortaklıklar KDV mükellefiyeti bakımından başlı başına işletme olarak kabul edilir ve ortaklık adına KDV mükellefiyeti tesis edilmesi gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir